1. Nhận bảng vẽ hoặc mẫu từ khách hàng
  2. Tư vấn về nguyên liệu và kĩ thuật
  3. Tiến hành báo giá
  4. Sản xuất mẫu
  5. Khách duyệt mẫu, chúng tôi bắt đầu sản xuất
  6. Giao hàng và chăm sóc khách hàng.

Chúng tôi cố gắng cung cấp giá trong vòng 24h kể từ khi có yêu cầu.

Chúng tôi có chính sách bảo hành riêng dựa vào nguyên liệu, tính chất kĩ thuật, môi trường sử dụng khác nhau của sản phẩm:

Thời gian bảo hành trung bình cho từng sản phẩm:
– Sản phẩm có nguyên liệu là cao su tổng hợp EPDM, NBR, CR: +10 năm
– Sản phẩm có nguyên liệu là cao su silicon: +5 năm
– Sản phẩm có nguyên liệu là  cao su thiên nhiên:  +3 năm

Có, chúng tôi sẵn sàng cung cấp

Các chứng chỉ: Rohs, CO, CA, thông số kĩ thuật của cao su tổng hợp EPDM, NBR, CR, SBR.

Chứng chỉ về an toàn vệ sinh thực phẩm cho cao su (FDA), CO, CA của cao su silicon.