Logo được lấy ý tưởng từ “song mã” khắc hoạ ý chí luôn phấn đấu tiến về phía trước, sẵn sàng tiếp thu những kiến thức mới của 2 nhà sáng lập doanh nghiệp: ông Trương Hiển Danh và ông Trần Khánh Thành.  Lấy thái độ yêu nghề, nhiệt huyết làm nền tảng để đưa doanh nghiệp lên những tầm cao mới, với mong ước được phục vụ thị trường trong nước và  đưa sản phẩm vươn tầm  quốc tế.